Kijk voor meer actuele informatie ook eens op onze facebook pagina: www.facebook.com/thcdudok

Behandelingen

In onze praktijk kunt u terecht voor bijna alle tandheelkundige behandelingen. Voor al onze behandelingen geldt dat wij uitsluitend werken met de beste materialen: de zogenaamde ‘gouden standaard’. Al onze materialen en techniekwerk betrekken wij uitsluitend van Nederlandse toeleveranciers en tandtechnici, zodat wij voor u de kwaliteit kunnen garanderen.

 

 

preventie            bleken    

 

Een eerste bezoek

 

Uw mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet onder andere een gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Verder is het makkelijk reeds aanwezig tandheelkundige gegevens en fotogegevens mee te nemen. Wanneer nodig zullen er in overleg nieuwe rontgenfoto's gemaakt worden om zodoende een goed totaal beeld te bereiken. 

 

Preventieve tandheelkunde

 

Preventie binnen de tandheelkunde is een van de meest belangrijke aspecten. Immers voorkomen is beter dan genezen. Door regelmatig op controle te komen, de mondhygiëne goed op orde te hebben en waar nodig op tijd in te grijpen door bijvoorbeeld een kleine vulling te maken kunnen grote problemen voorkomen worden. Meer weten? kijk eens in de folder gingivitis

  

Mondhygiëne en parodontologie

 

Voor sommige patiënten is het halfjaarlijks verwijderen van tandsteen niet voldoende. Patiënten die bekend zijn met parodontale problemen of daar aanleg voor hebben krijgen bij ons in de praktijk een afspraak bij de preventieassistente of de mondhygiëniste. Zij zorgen door middel van speciale en uitgebreide gebitsreinigingen dat plaque, tandsteen en bacteriën worden verwijderd op de plaatsen die u zelf niet kan reinigen. Bij ernstige parodontitis bestaat er ook nog de mogelijkheid dat er besloten wordt u te verwijzen naar de parodontoloog, een tandarts gespecialiseerd in ernstige parodontale problematiek. Kijk voor meer informatie eens in de folder parodontitis

 

Angst voor de tandarts

 

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts absoluut niet prettig. In onze praktijk doen wij er dan ook alles aan om u op uw gemak te laten voelen. U moet weten dat u absoluut niet de enige bent, maar laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Bij ons in de praktijk houden wij altijd rekening met tandartsangst door vaste gezichten voor de patiënten en door bij elke behandeling veel uitleg te geven. Angstpatiënten die niet in de reguliere tandartspraktijk kunnen worden behandeld kunnen wij doorverwijzen naar een gespecialiseerde angstpraktijk en/of een psycholoog.

 

Cosmetische tandheelkunde

 

Hierbij valt te denken aan tandstandcorrecties, tandvormcorrecties of kleurcorrecties. Het verfraaien van het gebit kan door middel van bleken, het vervaardigen van kronen, bruggen of facings. Dit alles is uiteraard mogelijk in onze praktijk.

 

Endodontologie

 

Als er sprake is van een zenuwontsteking in de mond kan de tandarts een kanaalbehandeling uitvoeren om de tand of kies in de mond te behouden. Meestal heeft de patiënt kiespijn, en kan door een wortelkanaalbehandeling de pijn verholpen worden. Kanaalbehandelingen worden meestal verdoofd uitgevoerd zodat van de behandeling niets wordt gevoeld.

 

Implantologie

 

In onze praktijk kunnen wij ook implantaat gedragen oplossingen verzorgen. U moet dan denken aan het vervangen van een tand of kies die verloren is gegaan door een kroon op een implantaat. Ook een prothese op implantaten (klikgebit) behoort tot de mogelijkheden. Een implantaat kunt u zich het beste voorstellen als een kunstwortel die in de kaak wordt geschroefd. Het implantaat vormt dan de basis voor een verdere oplossing zoals een kroon of prothese.