Kijk voor meer actuele informatie ook eens op onze facebook pagina: www.facebook.com/thcdudok

 

Aan Allen,

 

Na bijna 40 jaar fulltime tandarts te zijn wordt de tijd om de spiegel en sonde over te dragen.

Daarom zal ik met ingang van 1 april 2021 niet meer als regulier tandarts aan de praktijk verbonden zijn.

 

Met veel plezier heb ik de afgelopen 40 jaar mijn beroep uitgeoefend. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het vertrouwen en voor alle waardevolle en fijne gesprekken die er in de loop van al deze jaren hebben plaatsgevonden.

 

Met vriendelijke groeten en waarschijnlijk tot ziens op een andere plek. 

 

Jaap Verplanken

 

 jaap


 

Belangrijke informatie omtrent Covid-19

 

Voor uw en onze veiligheid hebben wij extra maatregelen getroffen: 

Wij laten u in de behandelkamer spoelen met waterstofperoxide. De wachtkamer is zo ingericht dat u 1.5 meter kunt waarborgen. Het tandheelkundig personeel draagt naast een mondkap ook een gezichtsschild. Na elke patiënt worden naast de normale infectieprefentie ook de deurkrukken en tafeloppervlakken in de behandelkamer en wachtruimte gedesinfecteerd.

 

Verder zijn er voor u ook een aantal extra maatregelen

 

- Indien u of uw partner/huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft, neem dan contact met ons op 

- Kom zoveel mogelijk alleen

- Houd minimaal 1.5 meter afstand van elkaar

- Desinfecteer uw handen met handalcohol (staat op de balie)

- Geef geen handen 

- Probeer zo min mogelijk aan te raken (deurknoppen/tafeloppervlakken) 

- Facturen ontvangt u per mail

- Betalingen worden per pin voldaan

- Graag één patiënt per behandelkamer

- Indien u ouder dan 70 bent of een verminderde weerstand heeft, neem dan contact

met ons op 

- Kom precies op tijd

Nieuws over het declaratiebeleid zorgverzekeraars!!            

vgz 

Graag uw aandacht voor het volgende

Bent u verzekerd bij zorgverzekeraar VGZ of een van haar labels?

Met ingang van 1 januari 2018 heeft uw zorgverzekering VGZ, met alle daar onder hangende labels, het contract  voor direct declareren met alle tandartsen in Nederland beeindigd.

Dit betekent voor u als verzekerde bij deze zorgverzekering het volgende :


- Aan het einde van iedere behandeling wordt u gevraagd om uw behandeling direkt te betalen door middel van pinnen of het afgeven van een eenmalige machtiging. Ook bestaat de mogelijkheid tot het afgeven van een doorlopende machtiging.

- U ontvangt van ons een factuur welke u zelf bij uw zorgverzekering kunt indienen om het bedrag terug te krijgen, mits u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige hulp.

 

Wij vinden het erg vervelend u niet meer de service te kunnen bieden door direct bij uw zorgverzekeraar te  declareren.

Wanneer u het niet eens bent met deze gang van zaken kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering .

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Team Dudok

xzc

 

Denkt u erover na om uw tanden te gaan bleken 

& wilt u weten hoe dat in zijn werk gaat?

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Hoe gaat de behandeling in zijn werk? 
Eerst worden er afdrukken van uw gebit gemaakt, daarop worden bleekmallen gemaakt door het tandtechnisch laboratorium. Deze bleekmallen passen precies op uw gebit. Door deze bleekmallen een aantal nachten met bleekgel erin te dragen, worden uw tanden witter. 

Het volgende filmpjekunt u bekijken om een beter beeld te krijgen.

                  een    u  

  

De Instructievideo bleken, geeft weer hoe u het bleekbitje en bijbehorende bleekgel het beste kunt gebruiken voor een goed resultaat.Het verschil tussen de preventie assistent 
en de mondhygiënist?


De Mondhygiënist  

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging, om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. Een groot aantal mondhygiënisten is in dienst van een tandarts, maar mondhygiënisten kunnen ook werkzaam zijn in een eigen praktijk (vrijgevestigd). U kunt rechtstreeks bij de mondhygiënist terecht als u hulp nodig heeft bij uw mondverzorging en/of het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen. De mondhygiënist kan u dan bijvoorbeeld advies geven over mondhygiënemaatregelen.

  

De Preventieassistent

De preventie assistent is mbo opgeleid en heeft naast haar diploma tandartsassistent ook een opleiding tot preventie assistent gedaan bij een erkent leerbedrijf. Een preventie assistent kan u informeren over het voorkomen van gaatjes, geeft poetsinstructies en advies over beginnende tandvleesontstekingen.  De preventie assistent kan patiënten met tandvleesaandoeningen behandelen en ondersteunt hiermee de mondhygiënist en de tandarts.   

 

Welke behandelingen mag de mondhygiënist uitvoeren

Welke behandelingen mag een preventieassistent uitvoeren

Daarnaast kan een preventieassistent na het volgen van aanvullende cursussen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen. 

Bron: KNMT en allesoverhetgebit.nl

 

Handige Links

Advies en informatie over het behoud van een gezonde mond

www.ivorenkruis.nl 

 

Informatie over spoedgevallendienst in Breda en de dienstdoende tandarts
www.tandartseninbreda.nl  

 

Alles over het gebit, mondzorg, verzekeringen en tandheelkundige vergoedingen

www.allesoverhetgebit.nl

 

KNMT beroepsorganisatie voor tandartsen en orthodontisten
www.knmt.nl

 

Annimatiefilmpjes en materialen over mondgezondheid voor ouders en kinderen

www.trammelantintandenland.nl

 

Informatie op tandheelkundig gebied

www.tandinfo.nl

 

Informatie over de mondhygiënist en mondverzorging

www.mondhygienisten.nl

 

Apps

GezondeMond van het Ivoren Kruis is een gemakkelijk hulpmiddel bij de dagelijkse handelingen voor het krijgen en behouden van een goede mondgezondheid. In de app staan praktische instructies voor elektrische en handmatig tandenpoetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen, het gebruik van mondspoelmiddelen en de juiste voedingsgewoonten. 

App GezondeMond
Download voor
iPhone

App GezondeMond
Download voor
Android